Poprawiono: środa, 11, lipiec 2018 13:04

Klauzula informacyjna dla Użytkowników Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 3. Dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016, korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,

 • zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, dochodzenia lub zabezpieczenia przez Bibliotekę roszczeń,

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.).

 1. Dostęp do danych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 2. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikający z wymienionych powyżej celów przetwarzania.

 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 6. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Poprawiono: poniedziałek, 02, lipiec 2018 16:12

Uwaga, dłużnicy!

Informujemy Czytelników zalegających ze zwrotem wpożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych, że odzyskiwanie naszych zbiórów i pobieranie opłat za ich przetrzymanie zostanie zlecone firmie windykacyjnej.

Dlatego zwracamy się do wszystkich przetrzymujących książki stanowiące własność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej o ich dostarczenie do Biblioteki oraz uregulowanie opłat za ich przetrzymanie. Nieuregulowanie zaległości spowoduje przekazanie sprawy firmie windykacyjnej, umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów, a w ostateczności wszczęcie postępowania sądowego.

Ponadto przypominamy, że niewywiązywanie się z regulaminowych zobowiązań wobec Biblioteki - oprócz naliczania opłat dodatkowych - powoduje blokadę konta czytelnika we wszystkich placówkach Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

Podejmowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną działania mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu strat w zbiorach bibliotecznych pozyskiwanych ze środków publicznych, a tym samym - zwiększenie ich dostępności dla wszystkich użytkowników Biblioteki.

 

Poprawiono: piątek, 08, maj 2015 14:12

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2018
P W Ś C P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Początek strony